Aicinājums lauksaimniekiem un lauku uzņēmējiem piedalīties apspriedē

         Ilūkstes novada pašvaldība aicina lauksaimniekus un lauku uzņēmējus uz apspriedēm pagastos par Lauku atbalsta programmas 2014. – 2020. gadam pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kas  atbalstīs investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

nac att plans ES

       Ministru kabineta noteikumi Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”” paredz atbalstīt pašvaldību lauku ceļu izbūvi un pārbūvi, atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un noteiktajām prioritātēm. Apspriežu mērķis ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību nosakot objektus izvirzīšanai šim projektu konkursam.

      Apspriežu norises laiki :

  • 10.novembrī 10.00. -Bebrenes pagastā Bebrenes kultūras namā;
  • 10.noveembrī 14.00. – Šēderes pagastā kultūras nama ēkā;
  • 12.novembrī 10.00.- Prodes pagasta sanāksme Subatē, Tirgus laukumā 18;
  • 12.novembrī 14.00. – Eglaines pagasta pārvaldes ēkā;
  • 16.novembrī 9.00. – Dvietes pagastā kultūras namā;
  • 16.novembrī 12.00. – Pilskalnes pagastā pagasta pārvaldes ēkā.