„3+ Ģimenes kartes" turpmāk izsniegs arī daudzbērnu ģimeņu bērniem un jauniešiem

3karte      3+ Ģimenes kartes” turpmāk izsniegs arī bērniem un jauniešiem, kas mācās. To nosaka Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi noteikumos „Valsts atbalsta programmas „Latvijas Goda ģimenes apliecība „3+ Ģimenes karte”” īstenošanas kārtība”. Turpmāk vecākam būs tiesības lūgt minēto karti piešķirt arī bērniem, kuri ir sasnieguši septiņu gadu vecumu un pilngadīgām personām, kas turpina iegūt izglītību, bet vēl nav sasnieguši 24 gadu vecumu.

      Vienlaikus noteikts, ka bērns, lietojot 3+ Ģimenes karti”, personu apliecinoša dokumenta vietā var uzrādīt skolēna apliecību. Kartes izsniedz Sabiedrības integrācijas fonds.

 Papildināti arī 3+ Ģimenes kartes” piešķiršanas kritēriji. Lai aizsargātu bērna tiesības un veicinātu vecāku pienākumu pildīšanu – bērna nodrošināšanu ar uzturlīdzekļiem, noteikts, ka turpmāk būs jāpārbauda, vai vecāki nav reģistrēti kā parādnieki Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas parādnieku reģistrā. Ja vecāks ir reģistrēts kā parādnieks, kartes izsniegšana tiek atteikta. Izņēmums ir tad, ja vecāks ir cilvēks ar invaliditāti vai pārejošas darbnespējas gadījumos, kā arī tad, ja parādnieks ir noslēdzis vienošanos ar Uzturlīdzekļu garantiju fondu par uzturlīdzekļu maksājumu veikšanas kārtību un šo vienošanos pilda.

Latvijas Goda ģimenes apliecība 3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas līdz 24 gadiem, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja saņemt dažādas atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts, pašvaldību iestādes un privātie uzņēmumi Latvijā.

 

Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja

Aiga Ozoliņa