19. aprīlī plkst. 14.00 notiks seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu

Biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” aicina uz semināru par projektu pieteikumu sagatavošanas kārtību Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Seminārs notiks 19. aprīlī plkst. 14.00 dabas parka „Dvietes paliene” informācijas centrā „Gulbji”.

   Partnerība „Kaimiņi” no šī gada 25. aprīļa līdz 25. maijam izsludina minētā projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu.

    Semināra programmu skatīt ŠEIT!