16. novembrī tiks pasniegti pašvaldības apbalvojumi "Atzinības raksts"

     Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienu, Ilūkstes novada pašvaldība, pasniedzot Atzinības rakstus, vēlas izteikt pateicību novada iedzīvotājiem par uzņēmīgu, profesionālu un pašaizliedzīgu darbu, veicinot Ilūkstes novada attīstību.

Šogad ar pašvaldības apbalvojumu „Atzinības raksts” par mūža ieguldījumu novadam apbalvos Mariju Slastjunovu (ārsta palīdzi Dvietes feldšerpunktā) un Ritu Kļaviņu (Bebrenes pagasta seniori). Bet ar pašvaldības apbalvojumu „Atzinības raksts” par ieguldījumu novadam apbalvos:

  • Agri Elertu – Pilskalnes pagasta iedzīvotāju, AS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes meža iecirkņa vadītāju;
  • Daci Paršu – Ilūkstes novada izglītības iestāžu deju kolektīvu virsvadītāju;
  • Elitu Rutkupu – Ilūkstes 1. vidusskolas sporta skolotāju, novada sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītāju;
  • Lūciju Spēku – Ilūkstes PII „Zvaniņš” pedagoga palīdzi;
  • Annu Gricāni – Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas šefpavāri;
  • Arni Maziļevski – Eglaines, Grendzes un Bebrenes Romas katoļu draudžu prāvestu;
  • Ināru Bacāni – SIA „Tāle” (Subatē) īpašnieci;
  • Janīnu Aksjutu – pasta nodaļas „Ilūkste” pastnieci;
  • Āriju Ostrovsku – Ilūkstes novada pašvaldības kasieri.

Novada iedzīvotāji tiks godināti Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas norisināsies Ilūkstes novada kultūras centrā šī gada 16. novembrī plkst. 18.00.